Home

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie.
Lees verder op ZorgenZ…

Posted in Actueel | Comments closed

Zorgverleners kunnen substitutieafspraken maken voor 2018: Budget beschikbaar

Voor substitutie die bestaat uit het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn, zijn nieuwe afspraken gemaakt om de beweging te simuleren. Tot aan 2017 werden budgettaire kaders achteraf aangepast voor substitutie. Om een impuls te geven aan substitutie is nu afgesproken vooraf budgettaire ruimte te maken.

Substitutie in de zorg kent veel varianten. Het doel is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. De juiste zorg op de juiste plek. Naast dat zoveel mogelijk basiszorg dichtbij huis wordt georganiseerd, met alle voordelen voor de patiënt, kan substitutie ook een grote bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Alle partijen in de zorg zijn het daarover eens. Lees verder op de website van het ROS-netwerk

Posted in Actueel | Comments closed

Tweederde minder doorverwijzingen door substitutieproject cardiologie

Er zijn veel pilots, projecten en plannen voor substitutie van zorg naar de eerste lijn. Maar nog niet veel hebben concrete resultaten geboekt. Dat deden Steunpunt KOEL, cardioloog Nico Breuls en huisartsen in Zuid-Holland Zuid wel. In 2014 presenteerden zij in De Eerstelijns een plan om patiënten met lichte of twijfelachtige hartklachten niet meteen door te verwijzen naar het ziekenhuis, maar ze te behandelen in de eerste lijn met ondersteuning van een projectcardioloog. De uitkomsten zijn veelbelovend. Lees verder op de site van De Eerstelijns

Posted in Actueel | Comments closed

Ruimte voor substitutie in de zorg is mogelijk

Meer zorg bij de huisarts gaat soms samen met minder ziekenhuiszorg, vaak ook niet. Op een groot deel van de zorg heeft de huisarts geen invloed.

Huisartsen kunnen invloed uitoefenen op het tweedelijns zorggebruik door middel van een verwijzing. Als patiënten eenmaal in de tweede lijn terechtkomen, hebben huisartsen weinig invloed meer op deze zorg. Dertig tot vijftig procent van de verwijzingen gebeurt tussen specialisten onderling of komt van andere eerstelijnsverwijzers, zoals tandartsen en verloskundigen.

NIVEL deed onderzoek onder 93 huisartsenpraktijken en gebruikte gegevens uit 2008 tot 2010. Gegevens over astma komen uit 55 praktijken, over COPD uit 22 praktijken, diabetes uit 32 praktijken, scheur- en snijwonden uit 44 praktijken en moedervlekken en atheroomcystes uit 50 praktijken. Het NIVEL stelt dat het onderzoek relatief weinig huisartsenpraktijken beslaat, maar dat het toch moet worden gezien als een eerste exploratieve exercitie. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre extra moeite in de eerste lijn gepaard gaat met minder zorggebruik in de tweede lijn.

Meer informatie

Posted in Actueel | Comments closed