Home

Tweederde minder doorverwijzingen door substitutieproject cardiologie

Er zijn veel pilots, projecten en plannen voor substitutie van zorg naar de eerste lijn. Maar nog niet veel hebben concrete resultaten geboekt. Dat deden Steunpunt KOEL, cardioloog Nico Breuls en huisartsen in Zuid-Holland Zuid wel. In 2014 presenteerden zij in De Eerstelijns een plan om patiënten met lichte of twijfelachtige hartklachten niet meteen door te verwijzen naar het ziekenhuis, maar ze te behandelen in de eerste lijn met ondersteuning van een projectcardioloog. De uitkomsten zijn veelbelovend. Lees verder op de site van De Eerstelijns

Posted in Actueel | Comments closed

Ruimte voor substitutie in de zorg is mogelijk

Meer zorg bij de huisarts gaat soms samen met minder ziekenhuiszorg, vaak ook niet. Op een groot deel van de zorg heeft de huisarts geen invloed.

Huisartsen kunnen invloed uitoefenen op het tweedelijns zorggebruik door middel van een verwijzing. Als patiënten eenmaal in de tweede lijn terechtkomen, hebben huisartsen weinig invloed meer op deze zorg. Dertig tot vijftig procent van de verwijzingen gebeurt tussen specialisten onderling of komt van andere eerstelijnsverwijzers, zoals tandartsen en verloskundigen.

NIVEL deed onderzoek onder 93 huisartsenpraktijken en gebruikte gegevens uit 2008 tot 2010. Gegevens over astma komen uit 55 praktijken, over COPD uit 22 praktijken, diabetes uit 32 praktijken, scheur- en snijwonden uit 44 praktijken en moedervlekken en atheroomcystes uit 50 praktijken. Het NIVEL stelt dat het onderzoek relatief weinig huisartsenpraktijken beslaat, maar dat het toch moet worden gezien als een eerste exploratieve exercitie. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre extra moeite in de eerste lijn gepaard gaat met minder zorggebruik in de tweede lijn.

Meer informatie

Posted in Actueel | Comments closed

Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker: is er ruimte voor een grotere rol van de eerste lijn?

NIVEL heeft een rapport uitgebracht over de mogelijkheden van substitutie van nazorg bij kanker naar de eerste lijn. Het rapport gaan in op de noodzaak en de mogelijkheden van substitutie. Maar het staat ook stil bij de drempels die moeten worden weggenomen en de voorwaarden die moeten worden gecreëerd om substitutie van de grond te krijgen. Download het rapport
Raedelijn heeft in dezelfde periode een whitepaper uitgebracht waarin de kansen en de mogelijkheden voor oncologische zorg in de eerste lijn  is beschreven. Donload de White paper
Posted in Actueel | Comments closed

Samenwerking Amphia en SHL-groep: medische diagnostiek dicht bij huis

Patiënten in Oosterhout, Breda en omgeving, krijgen sneller en dicht bij huis toegang tot medische diagnostiek. Topklinisch opleidingsziekenhuis Amphia en eerstelijns diagnostisch centrum SHL-Groep, één van de grootste dienstverleners voor laboratoriumonderzoek en medische diagnostiek voor onder meer huisartsen en verloskundigen, hebben daartoe donderdag 7 juli 2016 een overeenkomst getekend.
Lees verder op www.nvz-ziekenhuizen.nl

Posted in Actueel | Comments closed