Home

Betere zorg buiten het ziekenhuis

Over zorgsubstitutie wordt heel wat gepraat en geschreven. Er worden akkoorden en convenanten over gesloten, die de zorg beter betaalbaar en doelmatiger moeten maken. Maar wat betekent het in de praktijk voor de zorgverleners en niet te vergeten voor de patiënt? Lees het hele artikel op Arts en Auto of download de pdf.

Posted in Actueel | Comments closed

Factsheet Meekijkconsult – alle feiten op een rij

Het meekijkconsult is een bewezen voorbeeld hoe je Zorg Op de Juiste Plek kan realiseren. In het veld starten steeds meer zorgverleners initiatieven om het meekijkconsult vorm te geven.
Bij het meekijkconsult krijgen patiënten met diverse klachten die normaal gesproken worden verwezen naar het ziekenhuis, een consult bij hun eigen huisarts, waarbij ook een specialist uit het ziekenhuis aanwezig is. Het doel: Onnodige verwijzingen voorkomen en gerichter doorverwijzen. Het spreekuur verhoogt de tevredenheid van de patiënt, bevordert de deskundigheid van huisartsen en versterkt de samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

De factsheet is een hulpmiddelen om de samenwerking tussen huisarts en specialist daadwerkelijk op gang te brengen. Het geeft inzicht in het proces en welke stappen er gezet moeten worden.

Posted in Actueel | Comments closed

Ketenzorg diabetes werkt wél

Het ketenzorgexperiment voor diabetes zou mislukt zijn, beweren verschillende onderzoekers. Maar hun interpretatie van de huidige zorgontwikkelingen klopt niet, spreken arts-onderzoeker Steven Hendriks en collega’s tegen. Zij komen op basis van dbc-gegevens tot een andere conclusie. Lees het hele artikel uit Medisch Contact

Posted in Actueel | Comments closed

Gezamenlijke aanpak voor behandeling COPD-patiënten verbetert kwaliteit van zorg

Diverse zorgverleners uit westelijk West-Brabant werken sinds kort samen in een nieuw zorgpad COPD. Dit is een leidraad voor de behandeling voor mensen die te maken hebben met een chronische longziekte. Het doel van deze samenwerking is om deze patiënten, die opgenomen zijn in het ziekenhuis na een aanval van ernstige benauwdheid, beter op elkaar afgestemde zorg te leveren. En dat niet alleen tijdens, maar ook ná de ziekenhuisopname. Lees verder op nvz-ziekenhuizen.nl

Posted in Actueel | Comments closed