Home

De deadline voor substitutieplannen voor 2018 nadert!

Met de Hoofdlijnakkoorden 2018 is een nieuwe impuls gegeven aan substitutie. Niet alleen hebben alle betrokken partijen hun toewijding aan substitutie geëxpliciteerd, er is ook € 75 miljoen uit het budgettaire kader MSZ gereserveerd om substitutie mogelijk te maken. Een belangrijke stap in de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Deze budgettaire zekerheid geeft u als zorgaanbieder alle ruimte om nieuwe substitutie-initiatieven te ontwikkelen, of bestaande afspraken uit te breiden. Op 19 november zal de NZa bij alle zorgverzekeraars inventariseren welke afspraken er zijn gemaakt voor welk budget. Die datum komt snel naderbij. Zorgaanbieders worden daarom uitgenodigd om substitutieprojecten zo snel mogelijk op te zetten en voor akkoord neer te leggen bij de zorgverzekeraar.

Natuurlijk is substitutie geen tijdelijke trend, maar een langdurige beweging die op steeds grotere schaal moet leiden tot kwalitatieve, betaalbare zorg dichtbij de patiënt. Dat betekent dat u ook na 19 november substitutieplannen kunt maken. Voor de precieze mogelijkheden na die tijd kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Deze website wordt in oktober vernieuwd om u nog beter te ondersteunen bij het maken van substitutieplannen. Houd u daarom de site in de gaten voor inspirerende  voorbeeldprojecten, bruikbare formats en antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Zorgverzekeraars en het ROS-netwerk helpen u graag verder.

Posted in Actueel | Comments closed

GGZ en geboortezorg

GGZ en geboortezorg vallen niet onder substitutieaanvragen vanuit de €75 miljoen die beschikbaar is gesteld.

Posted in Actueel | Comments closed

Meekijkconsult in gezondheidscentrum Saendelft

De huisartsen van het Gezondheidscentrum Saendelft in Assendelft en de medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum starten binnenkort met het meekijkconsult. Doordat ze gezamenlijk een patiënt zien, verbetert de deskundigheid van huisartsen, maar ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het is een  mooi voorbeeld van substitutie.
Lees verder op ZorgenZ…

Posted in Actueel | Comments closed

Zorgverleners kunnen substitutieafspraken maken voor 2018: Budget beschikbaar

Voor substitutie die bestaat uit het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn, zijn nieuwe afspraken gemaakt om de beweging te simuleren. Tot aan 2017 werden budgettaire kaders achteraf aangepast voor substitutie. Om een impuls te geven aan substitutie is nu afgesproken vooraf budgettaire ruimte te maken.

Substitutie in de zorg kent veel varianten. Het doel is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. De juiste zorg op de juiste plek. Naast dat zoveel mogelijk basiszorg dichtbij huis wordt georganiseerd, met alle voordelen voor de patiënt, kan substitutie ook een grote bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Alle partijen in de zorg zijn het daarover eens. Lees verder op de website van het ROS-netwerk

Posted in Actueel | Comments closed