Substitutie is belangrijk voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op substitutie. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt. Zo bevordert substitutie ook de kwaliteit van onze zorgverlening.

Substitutie in 2018
De overheid en brancheverenigingen hebben in de addenda Hoofdlijnenakkoorden 2018 Medisch-specialistische Zorg en Huisartsenzorg/Multidisciplinaire zorg afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om substitutie te bevorderen. Bovendien is er een bedrag van 75 miljoen euro uit het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd om substitutie mogelijk te maken. Dit commitment en de beschikbaarheid van financiële middelen zijn belangrijke randvoorwaarden om de substitutiebeweging op gang te helpen en te houden.

Aan de slag met substitutie
Het maken van substitutieplannen kost tijd en energie. Goede initiatieven vragen immers om heldere, doordachte afspraken over bijvoorbeeld samenwerking, logistiek en financiën. Dat is niet altijd eenvoudig. Deze website is bedoeld om zorgaanbieders in dit traject te ondersteunen. U vindt hier inspirerende voorbeeldprojecten, instrumenten die helpen bij het maken en indienen van plannen, en natuurlijk alle antwoorden op veelgestelde vragen.