Home

Regionaal organiseren van betaalbare zorg op de juiste plek

GezondVeluwe is een samenwerking tussen een groot aantal huisartsen op de Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland (huisartsen coöperatie Medicamus), Ziekenhuis St Jansdal en Zorggroep Noordwest-Veluwe.
Het programma GezondVeluwe beoogt om samen met partijen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde de gezondheidszorg en ondersteuning voor 150.000 inwoners duurzaam te organiseren. Voor een betere ervaren gezondheid, kwalitatief goede en betaalbare zorg op de juiste plek. Lees verder op gezondveluwe.nl

Posted in Actueel | Comments closed

Pilot: ruim 1000 polibezoeken voorkomen

Na ruim een half jaar voorbereiden gaat per 1 juni 2016 in Twente een interessante pilot met eerstelijns optometrie van start. Door vroegtijdig optometrisch onderzoek in de eerste lijn willen de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA)en de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) het aantal oogheelkundige doorverwijzingen terugbrengen. Interessant in de pilot is de introductie van een nieuwe professional in de eerste lijn. Kwaliteitsmedewerker Jorien Pierik (FEA): ‘We verlagen de kosten door het proces van directe verwijzing naar de oogarts te veranderen.’ Lees verder op ineen.nl

Posted in Actueel | Comments closed

Behandelen bij ziekte naar voorkomen van ziekte is ook een vorm van substitutie

Longzorg Nijkerk is een samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma en COPD. De bekostiging door de zorgverzekeraar is zo geregeld dat de vergoedingen voor farmacie, paramedie, huisartsenzorg en het ziekenhuis zijn samengevoegd in één pot in beheer van het gezondheidscentrum. Het hele longtraject is opnieuw ingericht op basis van individuele zorg voor de patiënt. Met meer vroegtijdige diagnostiek en het voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terecht komen. Meer informatie
Posted in Actueel | Comments closed

Betere zorg buiten het ziekenhuis

Over zorgsubstitutie wordt heel wat gepraat en geschreven. Er worden akkoorden en convenanten over gesloten, die de zorg beter betaalbaar en doelmatiger moeten maken. Maar wat betekent het in de praktijk voor de zorgverleners en niet te vergeten voor de patiënt? Lees het hele artikel op Arts en Auto of download de pdf.

Posted in Actueel | Comments closed