Aanmeldformulier

Contact gegevens

Naam *
Organisatie *
Functie *
E-mailadres *

Project gegevens

Titel

Omschrijving
Substitutie resultaten
Patiënt – Organisatie – Eerste lijn – Tweede lijn
Financiering / Businesscase
Tips
Aandachtspunten bij implementatie/ toepassing in de eigen regio
Contactgegevens
Stand van zaken
Groen (afgerond) / Oranje (lopend)
Meer info
Trefwoorden
Onderwerp, patiëntengroep, methode, resultaten, welke professionals zijn betrokken