Andere koers nodig voor juiste zorg op juiste plek

De Nederlandse zorg moet een andere koers varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Een ingrijpende landelijke koersverandering is noodzakelijk om betere zorg te kunnen bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG Health. Lees verder op ZorgenZ…

Huisartsen: harde afspraken in hoofdlijnenakkoord nodig

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties, vinden dat er een goed akkoord over huisartsenzorg moet  volgen op het onlangs afgesloten akkoord over de medisch-specialistische zorg. Voor het huisartsenakkoord hebben de partijen zeven punten uitgewerkt. Ze willen ook dat de afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de plannen, bijvoorbeeld over zorg op de juiste plek, zodat de partijen elkaar daar op kunnen aanspreken. Lees verder op de site van ZorgenZ…

Akkoord medisch-specialistische zorg: meer zorg naar de eerste lijn

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Dit is het eerste akkoord dat is afgesloten om de kostenstijging in de zorg een halt toe te roepen. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Medische zorg moet minder vaak in het ziekenhuis worden verleend, maar dichter bij huis door huisartsen en in gezondheidscentra. Lees verder op de site van ZorgenZ…

NZa: maak afspraken over waardegedreven zorg in hoofdlijnenakkoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat er voor alle partijen in de zorg een taak ligt om regionale initiatieven te ontplooien die de kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Juist daar kan een hoofdlijnenakkoord aan bijdragen. Ook moeten partijen afspraken maken over waardegedreven zorg. Zet sterker in op kwalitatieve afspraken. Dat staat in een position paper van de NZa. Lees verder op de site van ZorgenZ…