Artikelen

Samenwerking eerste en tweede lijn

Artikelen
Specialisten_moeten_huisartsen-minded_zijn – De_Eerstelijns – november 2017
Ketenzorg diabetes werkt wél – Medisch Contact – 12 mei 2016

Presentaties
Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg – Nivel – 20 maart 2014

Rapporten
De juiste zorg op de juiste plek – Rapport van de taskforce – 1 april 2018
Substitutiepotentieel tussen eerste- en tweedelijns zorg – NIVEL 2016
White paper Oncologische zorg in de eerste lijn – Raedelijn – augustus 2016


Algemeen

Position Papers
Nieuwe uitdagingen zorgakkoorden – Nza – april 2018
Rondetafelgesprek zorgakkoorden – InEen / LHV – april 2018

Beleidsstukken
Advies Substitutie Huisartsenzorg en ziekenhuiszorg op de juiste plek – Nza – juli 2012

Factsheets
Factsheet Substitutie – Federatie Medisch Specialisten
De Factsheet substitutie bevat een checklist met aandachtspunten voor lokale implementatie van substitutie van zorg.

Handreiking
Handreiking Substitutie – Federatie Medisch Specialisten / LHV – 2017

Artikelen
Goed voorbeeld doet goed volgen – Arts en Auto – december 2017
Inventarisatie samenwerkingsvormen eerste en tweede lijn – Readelijn – maart 2016
Special NVZ over substitutie – ZorgenZ… – 15 december 2015

Bruikbare tips en tools voor het starten van een substitutieproject
E-book Gegevensuitwisseling– Raedelijn
Substitutie als sleutel voor samenwerking – Raedelijn

Rapporten
Kennisvraag Ruimte voor Substitutie? – Nivel – 2013