Instrumenten

Format substitutieplannen

De LHV heeft een format ontwikkeld dat behulpzaam is bij het helder en overzichtelijk beschrijven van uw substitutieplannen. Een volledig ingevuld format kan als bruikbare basis dienen voor het gesprek over uw substitutieaanvraag met de zorgverzekeraar die marktleider is in uw regio/uw preferente zorgverzekeraar.


Naast informatie over lopende en afgeronde substitutieprojecten, publicaties en rapporten verzameld op dit kennisportaal, zijn er wellicht ook substitutiemogelijkheden in uw regio die nog niet zijn ontdekt. Hieronder staan twee instrumenten die u kunnen helpen bij het opsporen van substitutiemogelijkheden.

TNO businesscase tool

TNO ontwikkelde in opdracht van ZonMw een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van een businesscase voor samenwerkingsprojecten in de eerstelijnszorg.

Het ROS-netwerk heeft een analyse van de bruikbaarheid van de door TNO ontwikkelde businesscase tool gemaakt inclusief gebruikstips en een overzicht van benodigde gegevens voor u de tool in kunt vullen.


Skill Mix Analyse

Meer en meer moeten huisartsen beslissingen nemen over het in te zetten personeel in hun praktijk. Daarvoor is kennis nodig over de zorgvraag nu en in de toekomst. Het Nivel heeft een instrument ontwikkeld dat helpt om het zorgaanbod beter op de zorgvraag af te stemmen. Het ondersteunt het personeelsplanningproces in een huisartspraktijk of gezondheidscentrum.