TNO businesscase tool

TNO ontwikkelde in opdracht van ZonMw een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van een businesscase voor samenwerkingsprojecten in de eerstelijnszorg. Met de webtool kunnen zorgverleners en hun adviseurs de effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen. Hierdoor wordt duidelijk wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier. Binnenkort wordt de tool uitgebreid met een analyseonderdeel.

Het ROS-netwerk heeft een analyse van de bruikbaarheid van de door TNO ontwikkelde businesscase tool gemaakt inclusief gebruikstips en een overzicht van benodigde gegevens voor u de tool in kunt vullen.