NZa start met de uitvraag van substitutieafspraken voor 2018

Om substitutie te bevorderen is in de Hoofdlijnenakkoorden Medisch-specialistische zorg en Huisartsenzorg (addendum 2018) een budgetverschuiving van maximaal 75 miljoen euro afgesproken. Om een gefundeerde budgetverschuiving mogelijk te maken, is de NZa gevraagd om de gecontracteerde substitutie voor het komende jaar te inventariseren en te analyseren. Daartoe heeft zij alle zorgverzekeraars medio oktober verzocht te rapporteren welke substitutieafspraken zij voor 2018 hebben gemaakt.

Gecontracteerde substitutie als basis voor de totale budgetverschuiving
Niet alle substitutieafspraken tellen mee in de budgetverschuiving. Een voorwaarde is dat het gaat om nieuwe substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. In sommige gevallen telt ook capaciteitsuitbreiding binnen een bestaande ketenzorgafspraak mee. De overeenkomsten moeten bovendien tripartiet te zijn vastgelegd en een afspraak bevatten over rapportage van de realisatie in 2018.

Naast een overzicht van de kosten van de substitutieafspraken, dienen zorgverzekeraars ook een korte inhoudelijke samenvatting per afspraak te geven. De NZa heeft speciaal voor deze uitvraag een sjabloon opgesteld.

Tijdpad
De deadline voor de rapportage is 19 november. Afspraken die na die datum worden aangeleverd, worden niet meegenomen in de analyse. Op 24 november brengt de NZa verslag uit aan VWS over de resultaten. Op basis daarvan stelt VWS begin december de MBI-kaders MSZ en Huisartsenzorg/MDZ vast.